He Kuaka

The Kuaka Project

The Kuaka Project is a community initiative celebrating the power of whanau by using the behaviours of a special little manu, the Kuaka (the Bar-Tailed Godwit), as a metaphor for whanau strength and support. Join us and take flight with us in this E Tu Whanau inspired project to revive and strengthen Te Mana Kaha o te Whanau.

Learn More »

Ruia, ruia
Opea, opea
Tahia, tahia

Kia hemo ake te kakoakoa
Kia herea mai ki te kawau koroki
E tataki mai ana i tana pukaro whaikaro

He kuaka marangaranga
Kotahi te manu i tau atu ki te tahuna
Tau atu! tau atu! tau atu